MEprotect / relä essence

Kraftfullt skydd för centraler till elektrisk energifördelning, med typiska tillämpningar inom alla LV- och MV-anläggningar Robust och tillförlitligt skydd för alla typer av elektrisk utrustning och distributionsomkopplingsenheter samt kraftfulla funktioner för diagnostik, övervakning och kontroll, >45 ANSI-skyddsfunktioner i ett relä, plus energimätningar med analys upp till det 31:a övertonsspektrumet – 4x strömingångar, 4x spänningsingångar och 1x jordströmsingångar, Programmerbara logikfunktioner, CT-modulblock med varierande märkström (med spänningsavkänning) och essence balance-CT:er tillgängliga, Inbyggd PLC/SCADA-port precis som på core-modellen
Service