MEprotect / relä core

Enkelt men kraftfullt skydd för motorer och andra elektriska installationer, med användningsområden som Kraftfördelning, fördelningscentraler och motorstyrning etc. Komplett och tillförlitligt skydd för LV- eller MV-motorer och elektrisk utrustning oavsett storlek, inklusive funktioner för diagnostik, övervakning och startkontroll, ~20 ANSI-skyddsfunktioner i ett relä, plus energimätningar med analys upp till det nionde övertonsspektrumet – 4x strömingångar, 4x spänningsingångar och 1x jordströmsingång, Programmerbara logikfunktioner, CT-modulblock med varierande märkström (med spänningsavkänning) och core balance-CT:er tillgängliga, Inbyggd PLC/SCADA-port: - Ethernet-moduler med Modbus TCP eller Profinet - RS485-modeller med Modbus RTU eller Profibus DP v1
Service