MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
LASORTING omdefinierar automationsstrategin inom metallplåtsbearbetning: Dess holistiska behandling av processen har skapat ett integrerat multifunktionssystem som kan kontrollera hela produktionsprocessen från skärning och sortering till förvaring av färdiga delar. Resultatet av ett samarbete mellan Mitsubishi Electric och ASTES4 ? LASORTING ? är en kombination av de mest avancerade teknikerna inom 2D-laserskärning och flexibel automation. Ett projekt som inspirerats av en enkel idé om att ta industrins bearbetningseffektivitet och prestanda till en ny nivå.

LASORTING

LASORTING säkerställer kontinuerligt produktion avseende laserarbetsbelastning, sortering och förvaring. Snabb och pålitlig bearbetning ger en konkurrensmässig fördel. Med oövervakad drift kan LASORTING köras dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta ger ökad eller stabiliserad produktion med lägre lönekostnader.