Isoleringsbrytare DSN

När en isoleringsbrytare (DSN) skapas genom att utlösningsmekanismen för överström hos en MCCB utelämnas, kan denna användas som en omkopplingsenhet med hög kapacitet.
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies