Kretsbrytare för användning i speciella tillämpningar

Uppgradera den elektriska utrustning genom att använda produkter som passa just din tillämpning. Det behövs en speciell brytare i fall där standardmodellen MCCB/ELCB inte kan väljas pga. speciella egenskaper hos lasten.

Isoleringsbrytare DSN

När en isoleringsbrytare (DSN) skapas genom att utlösningsmekanismen för överström hos en MCCB utelämnas, kan denna användas som en omkopplingsenhet med hög kapacitet.
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies