Ingjutna kretsbrytare för DC-kretsar (upp till 1 000 VDC)

MCCB för DC-kretsar finns för från 63 A (600 VDC) upp till 800 A (1 000 VDC). MCCB för DC-kretsar används framför allt på DC-sidan i solenergibaserade kraftsystem, eller i DC-tillämpningar i kraftdistributionssystem, t.ex. i ett datacenter.

Ingjutna kretsbrytare för DC-användning NF-HD

Det finns ett antal olika modeller. HDV-serien DC600V (63, 125, 250AF) HDVA-serien DC750V (125, 250AF) HDW-serien DC750V (3 poler), DC1000V (4 poler) (400, 800AF)
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies