Tillbehör och relaterade komponenter.

Passar vid utbyggnad av en brytares funktioner. Det finns många olika interna och externa tillbehör. Dessa kan användas för att göra brytare säkrare och mer lättanvända.

Interna tillbehör AL, AX, SHT, UVT

De här tillbehören installeras inuti brytaren. AX ger en elektrisk indikering av brytarens status. AL ger en elektrisk indikering av brytarens utlösningsstatus. SHT gör det möjligt att fjärrutlösa brytaren. UVT återställer brytaren när styrspänningen minskas.

Externa tillbehör Handtag, TC, HL, MD

De här tillbehören monteras i anslutning till brytaren. Tillbehör för att styra brytarens handtag på elektronisk väg, alternativ kan ett externt handtag på panelen användas för att styra brytaren.

Brytartestare

För elektroniska brytare i WS-V-serien på 125-250 A kan den här enheten användas för att testa återställning av brytaren, samt för övervakning och inställning av driftskaraktäristik.
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies