Motorskyddsrelä

Motorskyddsreläer som skyddar din motor mot skador. De här reläerna kan användas som skydd mot att motorn blir utbränd vid överlast eller låst ankare. Finns med en mängd olika funktioner, bland annat skydd mot överlast och fasförluster, laggning, snabbanslutningar.

Motorskyddsreläer utan fasfelskydd

Skyddar motorer mot överlast och ankarlåsning för att ge en säker drift. Standardmodellen uppfyller kraven i japanska och många internationella standarder.

Tillvalsdelar och tillbehör

Det finns många olika alternativ när det gäller motorskyddsreläer.
Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies