Reläer

Elektromagnetiska reläer med förbättrad tillförlitlighet och användbarhet. Kan användas som relä för öppning av kontaktorer. Multipla kontaktpunkter möjliggör tillförlitlig signalering och överföring av styrsignaler.

Kontaktorreläer

Förbättrad kontakttillförlitlighet med dubbla kontaktpunkter. Kan användas med DIN-skenor och för relädrift.

Tillvalsdelar och tillbehör

Det finns många olika alternativ när det gäller kontaktorreläer.
Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies