Motorkretsbrytare

Integration av funktionerna hos kretsbrytare för lågspänning med funktionerna hos termiska överlastreläer. Den här apparaten kan skydda motorkretsar mot överlast, fasförluster och kortslutningar.

Motorkretsbrytare

Utrymmesbesparande design som ger en mindre styrpanel. Den nominella brytförmågan är 10 kA vid en spänning på 200-240 VAC.

Tillvalsdelar och tillbehör

Det finns många olika alternativ när det motorkretsbrytare.
Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies