Icke-reverserande kontaktorer

Passar för omkoppling av motorer vid start och stopp. Standardmodellerna uppfyller kraven i japanska och många andra standarder.
Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies