GT SoftGOT2000

HMI-programvara som ger GOT2000-funktioner på en pc eller på en panelmonterad pc.

En stor fördel med GT SoftGOT2000 är att visualiseringsbilderna kan skapas oberoende av deras slutliga målplattform, dvs. en hardvaruplattform som GOT2000, eller en PC-baserad plattform som GT SoftGOT2000. Detta är en PC-baserad HMI-modul inom GT Works3.

En ytterligare fördel med GT SoftGOT2000 är att den ärvt GT Works3 avancerade simuleringsfunktioner. Simulering kan ske i standalone-konfiguration eller tillsammans med en GX Simulator, som kopplar samman simuleringskod för PLC och HMI till en i verklig mening integrerad metod.

  • Plattformsoberoende, skärmbilder som skapas kan användas i programvarubaserade HMI eller hardvarubaserade GOT HMI-enheter.
  • Fjärrövervakning och drift via intranät/LAN är möjlig.
  • E-poststöd för larm.
  • Historikdata sparas i användarvänliga format.
  • Kommunikation med MELSEC PLC-enheter via seriekommunikation, USB (till System Q-port), CC-Link IE PC-kort eller Ethernet är möjlig.
  • Windows- och Microsoft-program är atkomliga inifran GT Soft GOT2000.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention