GT SoftGOT

Förvandla en pc eller en panel-pc till en GOT. GT SoftGOT är en HMI-programvara som gör att GOT-funktioner kan utföras på en vanlig pc eller en panelmonterad pc. Denna programvara ansluter till olika sorters utrustning, så som Mitsubishi PLC-enheter och möjliggör övervakning av utrustningen, precis som med GOT2000.

GT SoftGOT2000

HMI-programvara som ger GOT2000-funktioner på en pc eller på en panelmonterad pc.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention