GT27-modellen

Avancerad modell med flera olika komplexa geststyrda funktioner Användarminne -> Lagringsminne (ROM): 57 MB *1 -> Arbetsminne (RAM): 128 MB *2 Portar för USB-host och USB-enheter ingår. *1 32 MB för GT2705 *2 80 MB för GT2705
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention