MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Kostnadseffektiv medelstor högprestandamodell Användarminne -> Lagringsminne (ROM): 32 MB -> Arbetsminne (RAM): 80 MB Portar för USB-host och USB-enheter ingår.