GT25-modellen

Kostnadseffektiv medelstor högprestandamodell Användarminne -> Lagringsminne (ROM): 32 MB -> Arbetsminne (RAM): 80 MB Portar för USB-host och USB-enheter ingår.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention