GT23-modellen

Oöverträffad kostnadseffektivitet Användarminne -> Lagringsminne (ROM): 9 MB -> Arbetsminne (RAM): 9 MB Portar för USB-host och USB-enheter ingår.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention