MI5000

Med de två operativsystemen VxWorks® och Windows® förinstallerade kan en modul utföra behandling av produktionsdata och realtidsstyrning av enheter. CC-Link IE-fältnätverk möjliggör enhetsstyrning med hög precision i realtid.
Service