MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
MI2000 möjliggör diagnostisering och övervakning av produktionsdata, vilket bidrar till ökad kvalitet. Expansionsport för PCI och PCI Express® möjliggör systemexpansion, snabb insamling av produktionsdata och enhetsstyrning.