MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Flexibel systemexpansion möjliggör IoT-lösningar som lämpar sig för fabriksgolvet

MI3000 är utrustad med processor med hög prestanda och Windows, vilket bidrar till kvalitetsförbättring genom diagnostisering och övervakning av produktionsdata. Expansionsport för PCI och PCI Express möjliggör systemexpansion, snabb insamling av produktionsdata och enhetsstyrning.

MI2000

MI2000 möjliggör diagnostisering och övervakning av produktionsdata, vilket bidrar till ökad kvalitet. Expansionsport för PCI och PCI Express® möjliggör systemexpansion, snabb insamling av produktionsdata och enhetsstyrning.