Real-time Data Analyzer

En programvara som möjliggör realtidsdiagnostisering och offlineanalys av produktionsdata. Utrustad med analys- och diagnostiseringsmetoder enligt gällande krav, till exempel förebyggande underhåll och kvalitetsförbättring.
Service