Data Collector

Läs in data från olika nätverk och enheter i Edgecross. Programvara som gör det enkelt att samla in produktionsanläggningsdata. Den har stöd för olika protokoll och data kan samlas in från olika enheter oavsett enhetstillverkare och nätverk. Data kan även samlas in från befintliga anläggningar.

SLMP Data Collector

Data kan samlas in från SLMP-kompatibla MELSEC-PLC.

OPC UA Data Collector

Data kan samlas in från en OPC UA-server.
Service