MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
FR-F800-E kan som standard anslutas till 100 Mbit Ethernet TCP/IP. Förutom existerande nätverkstillval, ger FR-F800-E ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

Enkel integration i existerande nätverksmiljöer

FR-F800‑E med integrerat Ethernet

Med en integrerad möjlighet att ansluta till 100 Mbit Ethernet och BACnet/IP som standard, förutom existerande nätverkstillval, ger FR-F800-E maskinbyggare och systemintegratörer ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

Funktioner och fördelar för användaren

Minskade kostnader

Standardfunktioner för Ethernet-anslutning minskar kostnaderna för att ansluta drivenheter med variabel hastighet till ett Ethernet-nätverk, utan att det behövs några tilläggsmoduler. Anslutningen stödjer också både CC-Link IEF Basic och Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • stödjer cyklisk kommunikation för minskat programmeringsarbete
 • kostnadseffektiva nätverksfunktioner via Ethernet
 • placerad ovanpå en generell TCP/IP-stack för blandad kommunikation
 • gör det möjligt för vanliga enheter att ansluta till samma nätverk via TCP/IP
 • enkel felsökning med diagnostikfunktioner.

Modbus/TCP

 • kan anslutas till Modbus/TCP industriellt Ethernet-protokoll.

Optimalt stöd för Industri 4.0

Den inbyggda Ethernet-porten gör att användaren kan ansluta till drivenheten med hjälp av standardprotokoll som CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP och BACnet/IP för att underhålla/övervaka drivenheten och justera parametrarna.

 • det krävs ingen speciell programvara
 • Säkerhetsförbättringar med filtrering av IP-adresser
 • direkt anslutning för styrning via SCADA-system
 • fjärrdiagnostik och felrättning på distans
 • förbättrad respons för underhåll

Enkel tillgång till alla drivenheter från en enda plats

Med Mitsubishi Electrics programvara FR-Configurator2 kan användaren söka efter anslutna drivenheter i nätverket och upprätta en anslutning med full kontroll över parameterjusteringar, upp-/nedladdning av parametrar och övervakning.

 • direktanslutning till nätverket via TCP/IP via kabel eller via WiFi
 • systemgenomsökning för att identifiera FR-F800-E drivenheter i nätverket
 • full tillgång till drivenheter för justering av parametrar och övervakning
 • upp- och nedladdning av PLC-program
 • upp- och nedladdning av parameteruppsättningar.

Enkel ledningsdragning och datahantering

Möjligheten att kunna standardisera nätverket via industriell Ethernet gör ledningsdragningen enklare och betyder att samma systeminfrastruktur kan användas för olika Ethernet-baserade protokoll. Detta är mycket kostnadseffektivt och gör det enkelt att förbättra olika maskiner.

Flexibel åtkomst

Förutom direkt anslutning via Ethernet kan en pc också anslutas via USB-porten på en Mitsubishi Electric PLC-enhet. Detta ger en enkel och välbekant miljö för tekniker som installerar drivenheten samt för underhållspersonal.

Prediktivt underhåll med FAG SmartCheck

FR-F800-E erbjuder ett antal funktioner som hjälper till att minska nedtiden och som möjliggör prediktivt underhåll.

Direkt anslutning till FAG SmartCheck vibrationsgivare

Med FAG SmartCheck ansluten via Ethernet kan FR-F800-E leverera varvtalsinformation till givaren så att denna kan kombinera varvtalsdata med vibrationsdata för att skapa en mer precis bild av maskinens hälsotillstånd.

Sammankoppling av två världar

När ett tillvalskort har installerats för att ansluta en drivenhet till ett dedicerat industriellt nätverk som CC-Link eller Profibus gör det integrerade Ethernet-gränssnittet att FR-F800-E på samma gång kan anslutas till en annan enhet, t.ex. en pc för att utföra kvalitetskontroll. De två nätverken kan köras parallellt.