MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Omvandlare för fläktar, pumpar och luftkonditionering med FR-F-serien. Förutom olika energibesparande funktioner finns det också funktioner som är perfekta för fläktar och pumpar. Omvandlaren erbjuder en lösning för dina framtida energibesparingsbehov.

Ekonomisk, intelligent, mångsidig

Frekvensomriktare – FR‑F800

Konstruerad för oöverträffade energibesparingar, optimerad varvtalsstyrning, enkel start och mångsidig användning. Mitsubishi Electric har utvecklat en ny generation av teknik för drivning: den fantastiska FR‑F800.

FR‑F800 är huvudsakligen avsedd för användning med pumpar, fläktar och kompressorer, samt i HVAC-tillämpningar. Den erbjuder många innovativa funktioner som ger bästa möjliga kompromiss mellan effektivitet och precis styrning.

Produkter inom FR‑F800-utbudet

3 x 200-240V 0,75 > 110 kW

3 x 380-500V 0,75 > 630 kW

Kraftfulla och intelligenta funktioner

Avancerad PID-styrenhet

Hjärtat i FR‑F800-drivenheten är en förbättrad PID-styrenhet. Denna gör att styrning av fläktar, pumpar och kompressorer enkelt kan hanteras, utan att det behövs externa styrenheter. Att det dessutom finns en inbyggd PLC-enhet ger verklig stand alone-kapacitet. Några av de nya PID-funktionerna är:

 • En drivenhet kan styra flera pumpar
 • En andra PID-styrenhet
 • Direkt åtkomst till PID-börvärden via displayen
 • Pumpaktiveringsfunktion
 • Hållfunktion för PID-utsignalen (inkl. multipump)
 • Förvarning PID övre/nedre gräns
 • Detektering av rörbrott / Torrkörningsskydd
 • Digitalt valbara PID-börvärden
 • Mjuk rörfyllning för undvikande av vattenslag
 • Dämpning av vattenslag vid stopp
 • PID-förladdningsfunktion
 • "Pre-sleep" förstärkarfunktion
 • Automatisk fininställning av PID-förstärkning
 • Med mera…

Intelligent lastdetektering

Med hjälp av en unik algoritm kan vi korrekt detektera den anslutna lastens fläkt- eller pumpkurva så att vi kan skapa ett larm när kurvan faller utanför justerbara gränsvärde. Detta betyder att vi till exempel kan upptäcka kärvande pumpar, smutsiga fläktblad och avbrott på drivremmar. Tack vare att vi använder denna detekteringsmetod undviker de störande falsklarm som förknippas med andra system.

Pumprengöringsfunktion ("de-ragging")

För pumpar kan rengöringsfunktionen utföras automatiskt eller på begäran av användaren.

Motorförvärmningsfunktion

Motorförvärmningsfunktionen kan användas för att undvika ansamling av fukt på motorlindningarna under inaktiva perioder samt innan motorn startas. Funktionen kan också användas för att minska kondens och isbeläggning vid pumpstationer.

Mekanisk undertryckning av resonans

Denna funktion kan kompensera för vibrationer som uppstår genom naturlig resonans, så att systemets mekaniska livslängd förlängs.

Filterbortkopplingsläge

Vid nödsituationer, t.ex. bränder, är ofta högsta prioriteten att fortsätta driva fläktmotorn i system för utsug och trycksättning. Denna funktion kan användas för att göra så att drivenheten fortsätter att köra motorn tills den förstörs, samtidigt som skyddsfunktionerna ignoreras även om omvandlaren upptäcker ett fel.

Intelligent energioptimering

 • Alla Mitsubishi Electrics drivenheter gör att användaren kan spara energi. FR‑F800 har dock många specialfunktioner som gör den ännu mer effektiv. Vi har t.ex. utvecklat en finjusteringsalgoritm kallad AOEC (Advanced Optimum Excitation Control, dvs. avancerad optimal exciteringsstyrning). Denna funktion gör att energibesparingarna kan maximeras, även för laster som kräver större moment vid acceleration och inbromsning.
 • Drivenheten kan t.ex. styra externa kylfläktar med hjälp av inbyggd detektering av omgivningstemperaturen, för att ge maximal systemeffektivitet. Detta minskar också intaget av extern luft, som riskerar att bli förorenad.
 • På samma sätt som hos moderna bilars start- och stoppfunktion gör FR‑F800-drivenhetens funktioner det möjligt att stänga ned alla onödiga kretsar vid standby, för att minska energiförbrukningen så att det endast är styrsystemets 24 V-spänning som är på. Omstart sker inom 1 sekund, vilket betyder att det inte påverkar systemets tillgänglighet,
 • Energibesparingarnas effekt kan ses över nätverket eller på en display.

Autotuning av en IM/PM-motorer

På Mitsubishi Electric är vi övertygade om att kunden ska ha möjlighet att välja bästa möjliga motor för varje tillämpning. För att uppfylla detta krav har vi infört en enkel autotuningfunktion med bästa möjliga prestanda i FR‑F800, så att det går att ansluta många olika sorters IM- och PM-motorer. Med hjälp av denna kan kunderna ansluta och köra motorn direkt, med hög systemtillgänglighet och effektivitet.

Inbyggd STO-säkerhetsfunktion

Serien FR‑F800 har en tvåkanalers nödstoppfunktion för säker nedstängning. Denna säkerställer säker drift enligt EU:s maskindirektiv. FR‑F800 uppfyller därmed kraven enligt standarderna EN ISO13849-1/PLd kat. 3, EN 61508 och EN 61800-5-2 SIL2.

Skydda din know-how

FR‑F800 har en lösenordsfunktion som gör att du kan begränsa åtkomst via parameterenheten, via nätverket och via olika PLC-funktioner.

Lätt att komma igång

Med hjälp av ett USB-minne och programvarupaketet FR-Configurator2 kan kunden enkelt ladda upp/ned parametrar. Det går också att göra detta med den inbyggda tillämpningsguiden. Inbyggda oscilloskop- och spårningsfunktioner är perfekta verktyg för att förenkla felsökning och driftsättning. En ytterligare funktion är inbyggd gratis PLC-programmeringsprogramvara som bygger på GXWorks2. Denna gör att all programmering kan utföras via en enda anslutning.

Inbyggd PLC-funktion

En inbyggd 6K PLC-stegfunktion gör att drivenheten kan anpassas till olika krav så att det inte behövs en separat masterenhet. PLC-funktionen kan byggas ut med olika I/O-utökningskort. PLC-enheten kan också hantera funktioner som inte hör till själva drivningen, t.ex. hantering av varningslampor, ventiler, uppvärmningsenheter.

Intelligent förebyggande underhåll

Mitsubishi Electric har inkluderat följande funktioner för att säkerställa lång livslängd och maximal tillgänglighet för drivenheten.

 • 3-ledningars fläktstyrning – om kylfläktens varvtal sjunker under 50% aktiverar drivenheten ett förvarningslarm. Detta gör att serviceteknikern på ett enkelt sätt kan inspektera/byta ut toppmonterade fläktar.
 • Räknare för inkommande strömspikar – vi mäter antalet gånger som drivenhetens spänning slås av och på. Att ständigt slås på/av kan förkorta en frekvensomriktares livslängd.
 • Mätning av den dielektriska styrkan hjälper dig att utföra planerade byten innan systemets prestanda påverkas.

Enkel diagnos av systemfel

Inbyggda grafiska spårningsfunktioner gör att du kan välja 8 av 72 kanaler för att lätt kunna se vad som hände före och efter ett larm. Data kan automatiskt sparas på ett vanligt USB-minne. t.ex. för att kunna använda e-post för att skicka data till den tekniska supporten för vidare analys.

Användargränssnitt

FR-DU08

Drivenheten levereras med en lättläst 12-segments LED-display, i denna ingår enkel inställning via M-Dial och en parameterkopieringsfunktion (3-parametersuppsättning+). Denna kan enkelt tas bort från drivenheten och användas för montering av paneler.

FR-LU08

Alternativt kan en FR-LU08 fulltexts 6-raders LCD-display monteras. Denna har en lättanvänd drifttagningsguide och är försedd med realtidsklocka. En annan funktion hos denna display gör att användaren kan generera gratis textmeddelanden, för att spara in den kostnad som en HMI-enhet medför. Denna funktion är speciellt värdefull när den används tillsammans med den inbyggda PLC-funktionen.

HMI-anslutning med plug-and-play

GOT2000-serien detekteras automatiskt efter anslutning och kan t.ex. användas för enkel fjärrstyrning av drivenheten via VPN. Det finns även många förkonfigurerade skärmar som gör installation och driftsättning mycket enkel. En annan fördel är att många drivenheter kan anslutas till en enda HMI-enhet via nätverket.

Ytterligare tillval

Nätverkskonnektivitet

 • CC-Link IE-gränssnitt (FR-A8NCE)
 • CC-Link-gränssnitt (FR-A8NC)
 • Profibus DPV1 med Dsub-gränssnitt (A8NDPV1)
 • Profibus DP PPO legacy-kort (FR-A8NP)
 • Profinet 2-portars gränssnitt för FR-A/F800 med Drive Profile (A8NPRT_2P)
 • EtherCat (A8NECT_2P)
 • Ethernet-IP 2-portars gränssnitt (A8NEIP_2P)
 • DeviceNet™-gränssnitt (FR-A8ND)
 • Can Open (FR-A8NCA)
 • LONWORKS (FR-A8NL)
 • RS485-kommunikation (Mitsubishi Electric drivprotokoll, Modbus-RTU-protokoll, BacNet) stöds som standard.

I/O-tillval

 • 16-bitars digital ingång; BCD/binärkod; 24V DC; 5mA för FR‑F/A800 (FR-A8AX)
 • Digital/analog utgång; Utgångslast: 24V DC; 0,1 A för FR‑F/A800 (FR-A8AY)
 • Reläutgång; 3 ytterligare utgångsreläer för FR-A/F800 (FR-A8AR)
 • Analog ingång/utgång, termistorgränssnitt (FR-A8AZ)
 • Adapter för styrterminal för A/F700 till A/F800 (FR-A8TAT)

Externa tillval

 • Ingångsreaktorer
 • DC-länkdrosslar
 • Utgångsreaktorer
 • Sinusfilter
 • EMC-filter
 • Övertonsfilter
 • Regenereringsenheter
 • Bromsmoduler
 • Golvplacerade enheter - IP20

Fördelar för användaren

Byggda för ett långt liv

  Kylfläktarna, IGBT-transistorerna och de inbyggda kondensatorerna har en uppskattad livslängd på ca 10 år. Med hjälp av funktionen ON/OFF kan fläktarnas driftstid utökas ännu mer.
  Mitsubishi Electric åstadkommer denna långa livslängd genom att noggrant styra hela konstruktions-, produktions- och säljprocessen inom vår egen organisation, för att säkerställa att vi har full kontroll över kvaliteten.

3 års garanti

  Vår kvalitet ligger på den högsta nivån inom området drivenhetstillverkning. Detta är någonting som vi inom Mitsubishi Electric är mycket stolta över. För att se till att användaren inte behöver oroa sig och för att visa att vi prioriterar nöjda användare erbjuder vi 3 års gratis garanti för FR‑F800.

Enkel anpassning till tidigare generationers utrustning

Tack vare den höga bakåtkompatibiliteten hos Mitsubishi Electrics omvandlare kan FR‑F800 användas som en direkt ersättare till FR‑F500 och FR‑F700, då både dimensioner och monteringspunkter är exakt desamma.

Även parameterstrukturen bevaras och kan kopieras direkt från FR‑F700-drivenheten till FR‑F800 med hjälp av programvaran FR Configurator.

Även om du vill återanvända det ursprungliga plintblocket som hör till FR‑F700-serien, för att undvika de risker ett byte av signalkablaget medför, måste du, på grund av de inbyggda säkerhetsfunktionerna, använda en plintblocksadapter.

Miljöskydd och uppfyllande av elektriska standarder

 • EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
 • IEC62061:2005 / IEC61800-5-2:2007 / IEC61508 SIL2
 • IEC60204-1:2010 / IEC61800-5-2:2007 stoppkategori 0
 • EN 50178 elsäkerhet
 • EN 61800-5-1:2007 elektroniska drivsystem
 • EN 61800-3:2004 +A1:2012 Klass C3 2:a miljöstandard
 • EN50598-2 Klass IE2, European Eco Design standard, 98% effektivitet
 • EN50598-2 Klass IES2, kombinerad effektivitet hos VFD och IE3/IE4-motor
 • IEC60721-3-3 Klass 3C2/3S2 miljöskydd
 • EN 61000-3-12 med DC-drossel
 • NEMA 1 / UL-1-klassad
 • UL, cUL
 • cTick
 • EAC-märkt
 • Certifierad enligt CCC
 • Profibus / Profinet , certifierad av PNO
 • EtherNet IP / certifierad av ODVA
 • EtherCat Network / EtherCat Technology Group
 • CC-Link and CC-Link IE Field / certifierad av CLPA
 • SEMI F47 Specifikation för spänningsfallimmunitet hos halvledarbearbetningsutrustning
 • Tillverkaren av omvandlaren, Nagoya Works, har certifierat sina anläggningar enligt ISO 9001 och ISO 14000

FR-F800-E

FR-F800-E kan som standard anslutas till 100 Mbit Ethernet TCP/IP. Förutom existerande nätverkstillval, ger FR-F800-E ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

FR-F846-E2

FR-F846-E2 är den IP55-klassade fristående versionen av den redan etablerade FR-F800-serien.