FR-E800

Utformade för att spara energi, minska miljöbelastning och minimera kostnader genom att ligga i framkant inom kvalitet, prestanda och underhållskapacitet.

FR-E800-SERIEN

FR-E800-serien frekvensomriktare bygger på Mitsubishi Electrics välbeprövade teknik för pålitlig drift av motorer. Den kan användas för många olika tillämpningar med både konstant och variabelt vridmoment. FR-E800 är konstruerad för att spara både energi och kostnader och kombinerar kvalitet, prestanda och förebyggande underhåll i en frekvensomriktare för alla olika applikationer.

Viktiga fördelar

 • Kompakt design – Spara utrymme med kompakt design för att styra 3-fasmotorer upp till 7,5 kw (snart med effekt upp till 30 kw) vid 230 V, 400 V och 600 V.
 • Dubbel nominell överbelastning – Uppnå högsta prestanda i ett mindre format med lätt eller normal överlast.
 • Automatisk inställning för induktion- och PM-motorer – Snabb och enkel konfiguration och driftsättning utan tidskrävande justeringar eller behov av support på plats.
 • Modeller med RS-485 och dubla Ethernet portar – Växla enkelt mellan olika Ethernet-protokoll genom parametrinställning. Omriktare i FR-E800-serien har stöd för en mängd öppna nätverk utan behov av optionskort.
 • Inbyggd PLC – Minska antalet komponenter i en maskin och spara utrymme i apparatskåpet, spara tid på kabeldragning och systemkonfiguration. Systemets drift kan anpassas av FR-E800:s inbyggda PLC-funktion
 • Koppling från omriktare till omriktare – Skapa småskaliga system genom att ansluta flera omriktare via Ethernet-portarna. Kommunikationen mellan flera drifter utförs genom ingångarna/utgångarna och inbyggd PLC.
 • Utökad miljöklassning – FR-E800 fungerar i omgivningstemperaturer från -20 till 60 °C och hela styrkortet är belagt för att klara tuffa miljöer.
 • Korrosionsvarningssystem – FR-E800 har världens första system som identifierar tecken på skada som beror på svavelväte eller andra frätande gaser. Operatören får en avisering när produktionsmiljön behöver förbättras för att man inte ska riskera oplanerade driftstopp.
 • Funktion för livslängdsdiagnostik – Analysera och fastställ återstående livslängd för viktiga komponenter, till exempel kondensatorer, reläer, kylfläkt och uppladdningsmotsånd.

Säkerhetskommunikation

Säkerhetskommunikationsmodeller har stöd för Ethernet-baserade säkerhets-protokoll som är certifierade enligt internationella standarder. Säkerhetskontrollsystemet på det befintliga nätverket kan enkelt förbättras till en lägre kostnad.

Inbyggd PLC-funktion

FR-E800-användare kan ställa in olika körningsmönster: växelriktarrörelser vid signalingångar, signalutgångar vid särskilda växelriktarstatusar, övervaka utgångar etc. Körning av systemet kan anpassas med hjälp av enbart växelriktaren.

Funktion för koppling från omriktare till omriktare

Funktionen för koppling från omriktare till omriktare möjliggör kommunikation mellan flera omrikatre via Ethernet genom att använda I/O-enheter och särskilda register för PLC-funktionen. Det är möjligt att bygga ett småskaligt system som styrs av omriktares PLC-funktion.

Olika Ethernet-protokoll

FR-E800-omriktare har stöd för en mängd öppna nätverk utan att använda optionskort. Med inbyggda protokoll kan FR-E800 kommunicera via olika nätverk, vilket säkerställer kompatibilitet med befintliga system. Användare kan välja en protokollgrupp som lämpar sig för det avsedda systemet.

Styr både IM- och PM-motorer

Automatisk inställning av både IE3-/IE4-induktionsmotorer (IM) och permanentmagnetmotorer (PM) via enkel parameterkonfiguration för att öka prestandan, minimera vibrationer och minska driftsättningstiden.

 • FR-E800-omriktare har stöd för både induktionsmotorer och permanentmagnetmotorer.
 • Korrekt automatisk inställning i tre enkla steg
 • Enkelt byte av befintliga induktionsmotorer och permanentmagnetmotorer.
 • Inget behov att uppgradera samtliga av systemets motorer samtidigt.

Dubbel effektklassning

För lättare tillämpningar kan en frekvensomriktare med mindre effekt användas för att driva en större motor, vilket ger mindre miljöpåverkan och kostnader.

Nomenklaturdiagram

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies