FR-A800-CRN

Omvandlare med ett antal olika funktioner, passar perfekt för krantillämpningar, t.ex. för att få minskade cykeltider eller för att förebygga lastförskjutningar.

FR-A800 Plus för kranar

Omvandlaren FR-A800-CRN är speciellt framtagen för kran- och lyfttillämpningar. Tack vare enhetens inbyggda funktioner, t.ex. ”undertryckning av svängrörelser”, ”funktion för moment med kortast starttid” och ”lastbaserad varvtalsstyrning”, gör de speciella CRN-funktionerna det möjligt att optimera cykeltiderna, något som ger ökad produktivitet och användarsäkerhet.

läs mer (pdf)

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies