FR-A-serien

FR-A-serien, med förbättrad givarlös vektorbaserad styrning och vektorbaserad styrning, uppfyller kraven för alla typer av maskiner.

FR-A800-E

Med 100 Mbit Ethernet TCP/IP som standard, förutom existerande nätverkstillval, ger FR-A800-E ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

FR-A741

Denna kompakta frekvensomvandlare har exceptionell prestanda och är perfekt för drivenheter för lyft och maskiner med höga krav på effekt där momentet kan användas för regenerativ inbromsning.
Förfrågningar
Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.