Motion-styrenheter

Ett homogent heltäckande system, istället för olika individuella komponenter, ger oöverträffade prestandaförbättringar. Styrenheter för servosystem används för att styra industriella maskiner med hög hastighet/högt varvtal och hög noggrannhet. Olika Motion-CPU och Simple Motion moduler (positioneringsmoduler) finns tillgängliga. Lämplig modul väljs så att den passar önskad systemlösning.
Motionstyrenheter med hög prestanda för iQ Platform.
Styrenheter för servosystem för PLC-enheter i MELSEC iQ-F-serien.
Precis motion-styrning med en styrenhet eller över flera CPU.
En kompakt enhet med spänningsaggregat och styrfunktioner.
En positioneringsmodul som är baserad på Q-serien.
Positioneringsmodul som baserad på L-serien.
Mer praktisk konstruktionsmiljö