MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Programvara med fullständigt stöd för motion-styrning, från systemkonstruktion till programmering, servoinställningar och underhåll.

Skapa avancerade motion-styrsystem

Systeminställningar

Systeminställningsbildens grafiska egenskaper gör det lätt att ställa in servoförstärkare. Programvaran ger detaljerad information om parametrar så att de kan konfigureras utan tillgång till en referenshandbok.

SFC motion-programmering

Med ett SFC-motionprogram går det att skriva maskinoperationer, övervaka maskinen och simulera/felsöka med hjälp av flödesscheman. Använd instruktionsguiden för att snabbt och enkelt skriva program.

Redigering av program för mekaniska system

Använd den enkla drag-and-drop-funktionen för att skapa komplexa och synkroniserade styrsystem. Modifiera CAM-sekvenser på skärmen, för att ytterligare förbättra utvecklingsprocessen.

Hjälp för servoprogrammering

Konfigurera avancerade motion-styrprogram, utan tillgång till handböcker. Välj önskat servokommando i instruktionslistan och få enkel tillgång till hjälpinformation. Följ instruktionerna i hjälpen och ställ in sådant som axlarnas nummer, positioneringsadresser och positioneringshastigheter för att avsluta konfigurationen.

Testlägesfunktioner

Kör grundläggande instruktioner i testläge, utan att det behövs ett program. Testa ett nytt system med funktioner som återgång till viloläge, JOG med flera, med ett enkelt musklick.

Motion-simulator

Debug-läge för ett program och den digitala oscilloskopfunktionen gör det lätt att testa SFC-program för motion-tillämpningar, servoprogram och program för mekaniska system, utan att det behövs fysisk hårdvara.

Digitalt oscilloskop

Plotta feedback-data synkroniserat med data från en motion-styrenhet i samma graf, för att snabbt hitta problem. Med den här funktionen går drifttagning och start snabbt och enkelt. Med MT Works2 är det också lätt att spara insamlade data i CSV-format.

Kraftfulla övervakningsfunktioner

Förbättra effektiviteten vid installation och underhåll med hjälp av ett av de många övervakningsverktygen för att övervaka SFC-program under drift, se status för motion-styrenheter och batchövervakningsfel.