MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Allt-i-ett spänningsaggregat, CPU och I/O i samma huvudenhet. Bland de inbyggda funktionerna återfinns display, analoga ingångar, räknare, timerenheter och GSM-funktioner.