Spänningsaggregat

Denna modul används för att förse CPU-enheten, I/O-modulerna och andra moduler på basenheten med spänning.
Det finns två olika typer med olika värden på in-/utspänning och in-/utström.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention