MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Stort utbud av moduler för att passa olika Motion styrsbehov. En unik uppsättning moduler med hög noggrannhet samt snabb och intelligent styrsignalrespons som är perfekt för tillämpningar som kräver höga varvtal och hög precision.
Gör det enkelt att utföra olika typer av styrsystemfunktioner, inklusive positionering, varvtalsstyrning, momentstyrning, kamstyrning och synkron styrning.
Finns i två utförande, med transistorutgång eller med differentiell utsignal för drivning, beroende på vilken typ av förstärkare som ansluts.
Kapacitet på 200k pulser/s vid DC-insignal och 8M pulser/s vid differentiell insignal.