MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Denna grupp moduler möjliggör informationsutbyte med multipla styrsystem. Denna uppsättning med olika moduler ger förbättrad produktionseffektivitet genom att olika typer av produktionsinformation samlas in och övervakas.
Ethernet-baserat, öppet, integrerat nätverk som möjliggör sömlös kommunikation mellan IT-systemet och verkstaden.
Konstruerad med dubbla inbyggda portar för användning antingen som generisk Ethernet-modul eller som en CC-Link IE Field nätverksmodul.
Ett mycket tillförlitligt distribuerat styrsystemnätverk som är konstruerat för att hantera stora mängder datakommunikation (128K ord) via en mycket snabb 1 Gbps topologi med fiberoptisk kabel.
Ett mångsidigt Ethernet-baserat gigabit-nätverk som integrerar styrsystem, I/O-styrning, säkerhetsstyrning och Motionstyrning i en flexibel topologi med stöd för stjärn-, ring- och linjekoppling.
Ett mycket snabbt och tillförlitligt deterministiskt nätverk för I/O-styrning som ger minskat kablage och erbjuder produkter som är kompatibla med utrustning från många leverantörer.
Möjliggör seriekopplade enheter med överföringshastigheter på upp till 230,4 kbps per kanal.
AnyWireASLINK är ett nätverk på givarnivå som kräver mindre installationsutrymme och minskad ledningsdragning, tack vare en enkel ledningsdragningstopologi.
PROFINET är en kommunikationsstandard över industriellt Ethernet, som är avsett för datainsamling från och styrning av industrisystem, med särskilt bra förmåga att leverera data under tidspress.
PROFIBUS är en standard för fältbusskommunikation inom  automation som har funnits i flera årtionden.
CANopen är ett kommunikationsprotokoll med specifikation av enheter för inbyggda system som används inom automation. I dag används protokollet inom olika tillämpningsområden, t.ex. medicinsk utrustning, marin elektronik, järnvägstillämpningar och fastighetsautomation.