MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
CPU-enheterna innehåller olika inbyggda funktioner som gör att de kan utföra en mängd olika styruppgifter. De är utrustade med en inbyggd usb-port och en Ethernet-port.