MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Basenheterna används för att installera olika moduler som spänningsaggregat, CPU och I/O-moduler. En mängd olika basenheter gör det möjligt att hantera många olika systemstorlekar.