MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

En brygga till nästa generations automationsteknik

MELSEC iQ-R-serien: Som navet i nästa generations automationslösningar har Mitsubishi tagit fram ett styrsystem för automationstillämpningar som ger mervärde, samtidigt som den totala livtidskostnaden (TCO) minskar. MELSEC iQ-R-serien har utvecklats från grunden, för att lösa gemensamma problem inom sju nyckelområden: produktivitet, konstruktion, underhåll, kvalitet, anslutbarhet, säkerhet och kompatibilitet. Detta görs via tre olika angreppspunkter: minskad total livskostnad (TCO), ökad tillförlitlighet och återanvändning av existerande systemlösningar.

Inbyggd modulär styrenhet

iQ-R-seriens CPU-enheter erbjuder dramatiska förbättringar vad gäller prestanda och sätter en helt ny standard vad gäller bearbetningshastighet. Detta ger inte bara möjligt för användaren att införa förbättrade systemkonstruktioner, utan lägger även grunden för en betydande minskning av hårdvarukostnaderna. På samma gång erbjuder iQ-R-serien minskade utvecklingskostnader och underhållskostnader, samt minskad risk för systemfel, samtidigt som den ger en innovativ väg till uppgraderingar som gör att användaren kan dra nytta av en ständigt pågående programvaruutveckling, istället för att förlita sig på hårdvaruuppgraderingar.

Fördelar

Med en skanningstid på 0,14 ms, kapacitet för att hantera upp till 419 instruktioner per ms, samt en LD-instruktionshantering på 0,98 ns, sätter iQ-R-serien en helt ny standard vad gäller prestanda och hjälper till att leverera produktivitetsökningar.

iQ-R-serien erbjuder synkroniserad skanning av PLC och nätverk, för att undvika fördröjningar i dataöverföringen och ge ökad kvalitet i tillverkningen. Dessutom är alla utgångsmoduler synkroniserade för att ge en mycket mer precis styrning, samtidigt som det inte längre behövs några givare för positionsdetektering. Resultatet blir en minskad total systemkostnad.

Viktig processinformation som recept kan lagras i iQ-R:s inbyggda databas, för att förebygga att hela automationssystemet stannar när det t.ex uppstår nätverksproblem som gör att kommunikationen med pc:ns databasserver avbryts. iQ-R kan också hantera backup/återställning av alla parametrar/data för hela PLC-systemet, inklusive nätverksenheter av typen CC-Link IE Field.

Användare kan t.ex. definiera fel och händelser som automatiskt ska lagras på ett SD-kort via den inbyggda SD-kortplatsen. I händelse av ett fel eller en viss händelse kan PLC-enheten lagra all relevant processinformation samt fel- och händelseloggen, inklusive driftshistorik, på ett SD-kort. Dessa data kan sedan enkelt analyseras och användas för att minska nedtiden och underhållsarbetet.

En av iQ-R-seriens funktioner är möjligheten att ansluta en hårdvarunyckel till CPU-enheten för ökad säkerhet, då CPU-modulen inte fungerar utan denna. Data som lagras i nyckeln är krypterade och kan inte kopieras av utomstående. Dessutom kan godkända IP-adresser ställas in så att ej godkända enheter nekas åtkomst. Därmed minskas risken för hackerproblem samt ändring av PLC-programmet av oauktoriserad personal. Allt detta ligger ovanpå en funktion för autentisering av användare.

Fler viktiga fakta

  • Högprestanda-CPU
  • Skalbar plattform
  • Synkroniserad styrning
  • Säker datalagring
  • Minskat underhållsarbete
  • Konverteringsfri anslutning via SLMP-kommunikation
  • Effektivt konstruktionsarbete – GX Works3
  • Systemsäkerhet
  • MELSEC System Q-kompatibilitet

CPU

Programmerbara styrsystem som passar för en mängd olika tillämpningar.

Basenhet

Basenheterna behövs för att kunna installera enheter som spänningsaggregat, CPU och I/O-moduler. Det finns flera olika typer som passar olika systemkrav.

Spänningsaggregat

Denna modul används för att förse CPU-enheten, I/O-modulerna och andra moduler på basenheten med spänning.

I/O-Modul

Enheter som omkopplare, indikatorlampor och givare kan enkelt anslutas till styrsystemet med hjälp av de digitala I/O-modulerna.

Analog I/O-Modul

Analoga moduler utgör det huvudsakliga gränssnittet mellan styrprocessen och automationssystemet. De är speciellt utformade för att utgöra ett gränssnitt mot de givare som hanterar olika spännings- och strömsignaler.

Motion CPU, Positioneringsmodul, Räknarmodul för höga hastigheter/varvtal

En uppsättning moduler med hög noggrannhet samt snabb och intelligent signalrespons som är perfekt för tillämpningar som kräver höga varvtal och hög precision.

Informations-/Nätverksmodul

Denna grupp moduler möjliggör informationsutbyte med flera olika styrsystem. De här modulerna ger förbättrad produktionseffektivitet genom att olika typer av produktionsinformation samlas in och styrs.