Spänningsaggregat med livslängdsdetektering

De här enheterna har en extra LED för att indikera spänningsaggregatets återstående livslängd, för att möjliggöra ett effektivt preventivt underhåll.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention