Spänningsmatning

En modul för att förse CPU-enheter, ingångs-/utgångsmoduler och specialfunktionsmoduler med spänning. Det finns ett stort antal olika spänningsaggregatmoduler som passar för de olika typer av spänningsbehov för ingångar och utgångar som krävs för olika tillämpningar.
Det finns fyra olika basenheter som erbjuder olika ingångs-/utgångsspänningar och olika värden på utgångsströmmen.
De här enheterna har en extra LED för att indikera spänningsaggregatets återstående livslängd, för att möjliggöra ett effektivt preventivt underhåll.
Spänningsaggregatmodul av tunnare typ
Spänningsaggregatmodul för redundant system.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention