I/O-modul

Enskilda moduler för anslutning av ingångs- och utgångsenheter. I denna uppsättning ingår diverse moduler som stödjer en stor mängd olika tillämpningar, användningar och kabeldragningsmetoder.
Moduler som tar emot olika elektriska på/av-signaler från externa enheter och skickar dem till systemets CPU-enhet.
De här modulerna tar emot kommandon från systemets CPU-enhet och aktiverar/avaktiverar sedan motsvarande extern enhet som är direkt kopplad till denna elektriska brytare/utgångsmodul.
De här modulerna har både ingångs- och utgångsfunktioner.
De här modulerna kan utföra avbrottsuppgifter för höghastighetsrespons.
Digital ingångsmodul för anslutning av upp till 16 NAMUR-givare. På så sätt kan tillstånden PÅ, AV, kabelbrott och kortslutning detekteras.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention