Informationsmodul

De här modulerna möjliggör informationsutbyte med ett värdstyrsystem. Denna uppsättning med olika moduler ger förbättrad produktionseffektivitet genom att olika typer av produktionsinformation samlas in och övervakas.
Gör en koppling mellan data från fabriksgolvet till värdefull realtidsinformation.
Tillfredsställ behovet av spårbarhet och upptäck ett kraftfullt felsökningsverktyg.
Den här webbservermodulen möjliggör fjärrövervakning och drift av en PLC-enhet via Internet eller ett intranät.
Ethernet-gränssnittsmoduler finns i måna olika modeller för att uppfylla krav från olika system och partners olika enheter.
Olika seriekommunikationsmoduler stödjer insamling, modifiering, övervakning och styrning av PLC- och tredjepartsdata.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention