Redundanta CPU-enheter

Den här CPU-enheten ökar systemets tillförlitlighet genom att erbjuda ett parallellt standby-system bestående av en CPU-modul, en spänningsaggregatmodul, en huvudbasenhet och en nätverksmodul.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention