Process-CPU

Den här CPU-enheten möjliggör detaljerad instrumentstyrning och är kompatibel med såväl enkel styrning som komplexa styrslingor.

Processtyrning du kan lita på

En plattform att bygga på

Styrkan hos System Q:s automationsplattform visar sig verkligen för traditionella specialtillämpningar. Den unika flexibiliteten hos kommersiella komponenter som I/O och kommunikationsenheter, tillsammans med dedicerade specialenheter som process-CPU, ger full funktionalitet, enkel användning och precis styrning - allt inom budget.

Två världar möts

De speciella process-CPU:erna i System Q bygger på de redan avancerade funktionerna hos Mitsubishis avancerade plattform. Denna kraftfulla kombination av sekventiell styrning, tillsammans med dedicerade processinstruktioner, ger användaren en hybridlösning med det bästa från två världar.

Detta kompletteras i sin tur av en rad dedicerade, kanalisolerade och högupplösta analoga moduler. Även här utgör en kombination av special- och standardmoduler basen för praktiska och flexibla lösningar.

Hög systemtillgänglighet kan uppnås på många sätt, bland annat med redundanta process-CPU:er, standby masterenheter i nätverket och redundanta nätverkskonfigurationer, liksom genom övervakning av linjeavbrott och modulbyten under drift, s.k. "hot-swap".

Programmering kan skötas med ett antal verktyg, t.ex. IEC1131.3-kompatibel programvara och den process-dedicerade programvaran PX Developer.

Process-CPU:er

System Q:s process-CPU:er tillför processen fördelarna med System Q:s standardteknologi, med lägre implementationskostnader och lägre långsiktiga driftskostnader. De här kraftfulla processorerna kombinerar sekvensstyrning av standardtyp med 52 dedicerade processtyrningsfunktioner, inklusive slingstyrning ("loop control") med två frihetsgrader och höghastighets PID-styrning.

Redundanta CPU:er

Mitsubishi Electrics dubbelredundanta CPU:er skapar ett extra lager av feltolerans för hela styrsystemet. Resultatet är hög tillförlitlighet: om huvud-CPU:n, spänningsmatningen eller basplattan drabbas av ett fel, startar ett reservsystem från samma punkt i styrprogrammet, inom 21 ms.

För användarna har detta två viktiga fördelar: inga skador på driftmiljön på grund av ett enstaka fel och produktionen fortsätter utan avbrott.

System med hög tillförlitlighet

Automationsplattformen System Q kan också användas inom andra områden som kräver hög tillförlitlighet, t.ex. standby masterenheter i nätverk, redundanta fältbussar (CC-Link) och redundant spänningsmatning för fjärr-I/O-stationer.

Dessutom har vissa analoga enheter och temperaturstyrningsenheter en detekteringsfunktion som känner av skillnaden mellan en faktisk signal och en linje som har brutits genom ett fel i systemet.

Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention