Motion-CPU

Den här rörelsestyrenheten ger styrning vid höga varvtal av upp till 32 axlar via en enda CPU med samma storlek som Q-seriens PLC CPU. Dessutom kan upp till tre CPU-moduler och 96 axlar styras med systemet med multipla CPU-enheter.

Kraft i rörelse

Styrning ger kontroll

Moderna tillverkare kräver snabb, tillförlitlig produktion. Detta betyder att den som bygger maskiner ständigt måste hitta nya, kreativa sätt att förbättra maskinprestanda, minska driftsättningstiden och minimera underhållet. Detta är inte lätt.

Ett sätt att uppnå detta är ökad användning av servo- och motionstyrningsteknik. Mitsubishi Electric är ledande när det gäller ny servodrivteknik med avancerad autotuning, som gör att enheter nästintill konfigurerar sig själva.

För styrning av de här servosystemen, liksom system från andra tillverkare, har System Q lösningar från enstaka motion-/positioneringskort till avancerade motion-CPU:er med synkroniserad drift över många axlar.

Styrning ger kontroll

System Q:s unika konstruktion låter användare välja och använda olika kombinationer av CPU från samma plattform. Olika motion-CPU kan t.ex. användas oberoende av eller i tandem med PLC, PC eller process-CPU.

Tack vare det dedicerade motionstyrningsnätverket SSCNETIII kan varje motion-CPU ansluta upp till 32 servoaxlar. Dessutom kan tre motion-CPU användas i samma System Q-lösning, för att få avancerad motionstyrning av 96 axlar.

För användare som inte behöver full motionstyrning erbjuder System Q mer än 12 individuella styrenhetskort. Varje typ av speciellt funktionskort finns med 1, 2, 4 eller 8 styraxlar - styrmetoderna innefattar öppen kollektor och differentiell utsignal, liksom, naturligtvis, SSCNetIII. Det finns också generella standardkort med pulstågsutgång och höghastighetsräknarkort.

Det breda utbudet av motionstyrningskort och speciella styrkort gör det lätt att se hur System Q kan skräddarsys för att fungera med produkter från nästintill vilken tillverkare som helst, eller optimeras för användning med Mitsubishi Electrics egna, avancerade servolösningar.

Nätverk: hastighet och tillförlitlighet

SSCNet är ett dedicerat motionstyrningsnätverk framtaget av Mitsubishi Electric. Det erbjuder många fördelar för snabb, säker kommunikation mellan upp till 96 servosystem och deras värdstyrenhet.

Den senaste versionen är SSCNETIII, en kraftfull, tredje generationens produkt. SSCNETIII ger hög hastighet, full duplex, överföringshastigheter upp till 50 MB/s, liksom en garanterad systemcykeltid på 0,44 ms. Detta gäller alla 96 axlarna, för att säkerställa att alla användarens tillämpningar är synkroniserade över alla aktiva servodrivenheter.

Användningen av fiberoptisk kabel är en stor fördel för användare då det eliminerar problem med brus som stör höghastighetskommunikationen. Detta betyder att användare av SSCNETIII får högre tillförlitlighet och flexibilitet då fiberoptiska kablar kan placeras varhelst de behövs - även bredvid elektriska motorer.

Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention