CPU-enhet för C Controller

Den här VX-Works-baserade CPU-enheten gör att användarna kan programmera i programmeringsspråket C; detta möjliggör användning av existerande programlösningar som tagits fram för konventionella mikrodatorkort, persondatorer m.m.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention