Analoga I/O-moduler

De här modulerna använder analoga metoder för inkommande/utgående data. Uppsättningen analoga moduler stödjer styrning med hög hastighet och stor noggrannhet för att säkerställa tillräckligt noggrann styrning.
Analoga ingångsmoduler med hög omvandlingshastighet
Analoga utgångsmoduler med hög omvandlingshastighet
De här modulerna kan utföra både analoga ingångs- och utgångsfunktioner.
8-kanals analog ingångsmodul med många praktiska funktioner, hög noggrannhet och HART-masterfunktioner
6-kanals analog utgångsmodul med många praktiska funktioner, hög noggrannhet och HART-masterfunktioner
Ökad mätningsnoggrannhet för anslutning direkt till en närliggande lastcell.
Den här modulen gör det enkelt att utföra olika typer av styrsystemuppgifter, inklusive positionering, varvtalsstyrning, momentstyrning, kamstyrning och synkron styrning.
Temperaturingångsmoduler med stor noggrannhet
Temperaturregleringsmodul med integrerade PID-styrkretsar.
Kretsstyrmodul som är perfekta för omgivningar med reglering av temperatur och flödeshastighet som kräver snabba svarstider.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention