MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
De här positioneringsmodulerna är till för en stor mängd olika användningsområden och de ger alla utmärkt kompatibilitet med olika drivsystem. Modulerna erbjuder stöd för linjär interpolering och enkel positionering genom att helt enkelt skriva positioneringsdata till buffertminnet med hjälp av ett PLC-sekvensprogram.
Denna typ av positioneringsmodul med utgång med öppen kollektor innehåller en pulstågsbaserad utsignalmetod.
Denna typ av positioneringsmodul med differentialutgång innehåller en pulstågsbaserad utsignalmetod.