Utgångar

De här modulerna tar emot kommandon från systemets CPU-enhet och aktiverar/avaktiverar sedan motsvarande extern enhet som är direkt kopplad till denna elektriska brytare/utgångsmodul.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention