Ingångar

Moduler som tar emot olika elektriska på/av-signaler från externa enheter och skickar dem till systemets CPU-enhet.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention