MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Enskilda moduler för anslutning av ingångs- och utgångsenheter. I denna uppsättning ingår diverse moduler som stödjer en stor mängd olika tillämpningar, användningar och kabeldragningsmetoder.
Moduler som tar emot olika elektriska på/av-signaler från externa enheter och skickar dem till systemets CPU-enhet.
De här modulerna tar emot kommandon från systemets CPU-enhet och aktiverar/avaktiverar sedan motsvarande extern enhet som är direkt kopplad till denna elektriska brytare/utgångsmodul.