Informationsmodul

Modulen möjliggör utbyte av information med styrsystemvärden. Modulen stödjer optimerad produktion genom insamling och styrning av olika sorters produktionsinformation.
Använd den här seriekommunikationsmodulen för att samla in, redigera, övervaka och styra PLC-data, samt för att samla in mätdata m.m.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention