MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Modulen möjliggör utbyte av information med styrsystemvärden. Modulen stödjer optimerad produktion genom insamling och styrning av olika sorters produktionsinformation.
Använd den här seriekommunikationsmodulen för att samla in, redigera, övervaka och styra PLC-data, samt för att samla in mätdata m.m.