MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
De här gränssnittsmodulerna ger ett omfattande stöd för olika styrsystemnätverk. För anpassningsfri integration på varje nivå i anläggningens automationsarkitektur finns det ett stort antal olika moduler för nätverksanslutningar.
Denna fältbuss för höga hastigheter sträcker sig från I/O till styrsystembaserad arkitektur och erbjuder ett flexibelt kabeldragningskoncept för att matcha behoven hos alla enheters layout.
Detta fältnätverk för höga hastigheter möjliggör styrning och informationshantering.